Kansen

The health sector in Ghana is in transition from a mainly government managed public sector to greater diversity of health services providers. The public sector faces many challenges in terms of financing and the resulting diminishing quality of basic services.

De vraag naar slachthuizen, vleesverwerkingsmachines en expertise in vleesverwerking neemt het komende jaar naar verwachting snel toe in Pakistan.

As a mostly agricultural economy, farmers in Pakistan produce approximately 7.3 million tons of fruits and 7.2 million tons of vegetables annually. Due to lack of post-harvest care which includes handling, logistics and cold storage facilities 25% of the produce is wasted.

In de Indiase plaats Kandla (provincie Gujarat) ligt de grootste haven voor vrachtvervoer in staatseigendom van India. De Indiase overheid trekt ruime financiële middelen uit voor modernisering van deze haven. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers.

With an increasing population, a rapid urbanization and a growing economy, Ghana faces many challenges related to water and sanitation, including waste management.

De havenautoriteit van Karachi (Karachi Port Trust, KPT) nodigt internationale consultants gespecialiseerd in zee- en waterfrontprojecten uit om voorstellen in te dienen voor de gedetailleerde planning en ontwerp van nieuwe aanlegplaatsen en een draaicirkel in de Upper Harbour van de Karachi Have

Nederlandse innovatie op het gebied van water beheer en landbouw naar Bangladesh brengen. Dat is het idee achter het Blue Gold Innovation Fund: een fonds dat deel uitmaakt van het Blue Gold Programma van de Nederlandse ambassade in Bangladesh.

Greater Visakhapatnam Smart City Corporation Limited (GVSCCL), a special purpose of vehicle incorporated by the Greater Visakhapatnam Municipal Corporation, Government of Andhra Pradesh.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Accra (EKN) is interested to support Dutch businesses in the aquaculture sector in Ghana.

Het doel van de gevraagde studie is om een gedegen evaluatie uit te voeren van de huidige verkeerssituatie in de stad Beira in Mozambique met betrekking tot het (vracht)vervoer van

Pagina's