Afval management, Afvalwaterzuivering

Afval management, Afvalwaterzuivering

Dar es Salaam is de grootste stad in Tanzania en snelgroeiend. Van 5 miljoen mensen nu, zal de stad groeien naar meer dan 10 miljoen inwoners in 2030. Nu al is de infrastructuur ver ondermaats. Als het gaat om afvalmanagement is die structuur er nauwelijks.

Naar schatting 40% van het afval wordt opgehaald en vervolgens op slecht ingerichte stortplaatsen gestort. De rest wordt lokaal verbrand. Veel ligt ook gewoon langs de weg. Dit verstopt de afvoerkanalen voor regenwater, hetgeen in het regenseizoen enorme overstromingen veroorzaakt. Afvalwater wordt niet behandeld en direct in zee geloosd. Zelfs septic tanks worden nauwelijks geleegd maar open gezet tijdens die overstromingen.

Kortom, grote kansen voor Nederlands bedrijfsleven op het gebied van afval management en afvalwaterzuivering.

De Nederlandse Ambassade is deze mogelijkheden aan het uitwerken. Zij heeft een netwerk binnen de Tanzaniaanse overheid en is daar het belang van een goede aanpak aan het promoten. Zij onderzoekt ook de mogelijkheden van financieren binnen die overheid en daarbuiten.

Heeft u interesse om deze weg samen op te gaan? We zullen waarschijnlijk dit jaar nog een bijeenkomst organiseren in Nederland bij RVO in Den Haag. Naar verwachting ergens in 2016 zal bij voldoende belangstelling, zowel vanuit Tanzania als Nederland, een handelsmissie worden georganiseerd.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Eugene Gies
Eerste Ambassadesecretaris Economische Zaken
+255774447083