Afrika

Foto: David Evers. Creative Commons Attribution 2.0 Generic License.

Afrika is qua oppervlakte het op een na grootste continent op Aarde. Er wonen meer dan 1 miljard mensen. In Afrika komen veel burgeroorlogen voor. Deze worden dikwijls veroorzaakt door politieke onrust, twisten en corrupte regeringen. Ook hongersnood veroorzaakt veel ellende. Tegenvallende oogsten kunnen het gevolg zijn van waterschaarste, verwoestijning en klimaatveranderingen. Veel industrielanden hebben belangen in de ontginning van grondstoffen in Afrika, variërend van koper, goud, diamanten en aardolie tot koffie.

Kansen

nieuws en ervaringen

Garbage Tanzania
Cacao-bonen

Een vraag stellen aan een expert of zelf expertise inbrengen?

MELD JE AAN >