Angola

Angola was in het decennium van 2000 het snelst groeiende land ter wereld volgens The Economist, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 11,1%. Tijdens de oorlogsjaren waren olie en diamanten de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de regering en de oppositie. Door de wereldcrisis kreeg Angola door het gebrek aan diversificatie en de dalende olie-inkomsten ook een ernstig lagere groei tussen 2009 en 2011. Sindsdien probeert de regering de economie te diversificeren. De belangrijkste economische sector, zeker wat werkgelegenheid betreft, is de landbouw. Koffie en suikerriet zijn de belangrijkste marktgewassen. Belangrijke problemen die het land momenteel het hoofd moet bieden, zijn de terugkeer van vluchtelingen, de herintegratie van Unitarebellen in de bevolking en de vermindering van de eenzijdige economische afhankelijkheid van aardolie.

nieuws en ervaringen

Van links naar rechts: Staand: Anne Mieke van der Werf, Tim van Galen, Arianne Leuftink en Walle Oppedijk van Veen Zittend: Paulo Bononi Bello (bestuurder ForestEffectFund) en Bas Pulles (directeur Internationale Programma’s)