Bolivia

Foto: Arthur Chapman. Creative Commons Attribution 2.0 Generic License.

Bolivia is een democratische republiek. Het is een ontwikkelingsland, met een middelmatige index van de menselijke ontwikkeling. De belangrijkste economische activiteiten zijn onder meer landbouw, bosbouw, visserij, mijnbouw en de productie van goederen, zoals textiel, kleding, verfijnde metalen, en geraffineerde aardolieproducten. Bolivia is zeer rijk aan mineralen, in het bijzonder tin en lithium. Bolivia is volledig omsloten door 5 landen en heeft geen zeehavens.

nieuws en ervaringen

Van links naar rechts: Staand: Anne Mieke van der Werf, Tim van Galen, Arianne Leuftink en Walle Oppedijk van Veen Zittend: Paulo Bononi Bello (bestuurder ForestEffectFund) en Bas Pulles (directeur Internationale Programma’s)
Traktor op vuilnisbelt