Bosnië Herzegovina

Foto: Beatrice BDM. Creative Commons Attribution 2.0 Generic License.

Bosnië is gelegen in de westelijke Balkan en is voornamelijk bergachtig. Het land heeft slechts 20 kilometer kustlijn. De economie van Bosnië en Herzegovina heeft het zwaar te verduren gehad tijdens de oorlog. Met name de industrie, waar het land (en het vroegere Joegoslavië) van afhankelijk was en is, is flink beschadigd geweest. Het land telt vele industrieën, waarvan vele te maken hebben met het delven van de ruim aanwezige delfstoffen (kolen, zink). Ook is er veel petrochemische industrie in het land. Daarnaast is er sprake van intensieve akkerbouw en veeteelt. Vanwege de ligging vindt de meeste handel plaats met de buurlanden Kroatië, Servië en Montenegro.

nieuws en ervaringen

Van links naar rechts: Staand: Anne Mieke van der Werf, Tim van Galen, Arianne Leuftink en Walle Oppedijk van Veen Zittend: Paulo Bononi Bello (bestuurder ForestEffectFund) en Bas Pulles (directeur Internationale Programma’s)
Lossende vrachtwagen