Guinee

Foto: Julien Harneis. Creative Commons Attribution 2.0 Generic License.

Guinee is rijk aan natuurlijke bronnen, maar is toch één van de armste landen in Afrika. In de afgelopen jaren voerde de regering enkele economische hervormingen door. Zo zorgde president Alpha Condé ervoor dat de elektriciteitssituatie enigszins verbeterde. Meer mensen op het platteland hebben nu toegang tot elektriciteit. Er was sprake van enige verbetering, mede doordat een deel van de schuld van het land door het IMF en de Wereldbank werd kwijtgescholden. De groei trok aan, de inflatie daalde en de wisselkoers stabiliseerde. Verder droegen hogere mijninkomsten bij aan het heropbouwen van internationale reserves. Echter, de ebola-uitbraak heeft naast de humanitaire tragedie, grote gevolgen voor de economische situatie in Guinee. De omvang hiervan is nog moeilijk in te schatten. Het IMF heeft hoe dan ook alvast besloten om wederom over te gaan tot schuldenverlichting. In Conakry heeft het Nederlandse bedrijf Guinea Conakry Trade Support een vestiging.

relevante discussies

nieuws en ervaringen

Van links naar rechts: Staand: Anne Mieke van der Werf, Tim van Galen, Arianne Leuftink en Walle Oppedijk van Veen Zittend: Paulo Bononi Bello (bestuurder ForestEffectFund) en Bas Pulles (directeur Internationale Programma’s)