Malawi

Foto: Khym54. Creative Commons Attribution 2.0 Generic License.

Malawi is een van de armste landen ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen (alhoewel er inmiddels een aantal mijnbedrijven zeldzame aardmetalen ontdekt hebben en bezig zijn hiervoor de mijnrechten te verkrijgen), het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie dramatisch. Daaroverheen is de aidsepidemie gekomen, die een belangrijk deel van de economisch productieve middengeneratie heeft weggevaagd. Recentelijk worden, met een zeker succes, pogingen gedaan om Malawi als toeristische bestemming op de kaart te zetten, waarbij met name de uitzonderlijke vogelpopulatie, het Malawimeer en de ongerepte safarigebieden ingezet worden.

nieuws en ervaringen

Van links naar rechts: Staand: Anne Mieke van der Werf, Tim van Galen, Arianne Leuftink en Walle Oppedijk van Veen Zittend: Paulo Bononi Bello (bestuurder ForestEffectFund) en Bas Pulles (directeur Internationale Programma’s)
Akteos Netherlands