/*! This file is auto-generated */ #sidemenu,th{position:relative}#sidemenu a,#sort-buttons a{text-decoration:none}div#media-upload-header{margin:0;padding:5px 5px 0;font-weight:600;position:relative;border-bottom:1px solid #ddd;background:#f9f9f9}#sidemenu{overflow:hidden;float:none;right:0;bottom:-1px;margin:0 5px;padding-right:10px;list-style:none;font-size:12px;font-weight:400}#sidemenu a{padding:0 7px;display:block;float:right;line-height:28px;border-top:1px solid #f9f9f9;border-bottom:1px solid #ddd;background-color:#f9f9f9;transition:none}#sidemenu li{display:inline;line-height:200%;list-style:none;text-align:center;white-space:nowrap;margin:0;padding:0}#sidemenu a.current{font-weight:400;padding-right:6px;padding-left:6px;border:1px solid #ddd;border-bottom-color:#f1f1f1;background-color:#f1f1f1;color:#000}#media-upload:after{content:"";display:table;clear:both}#media-upload .slidetoggle{border-top-color:#ddd}#media-upload input[type=radio]{padding:0}.media-upload-form label.form-help,td.help{color:#72777c;font-family:sans-serif;font-style:italic;font-weight:400}form{margin:1em}#search-filter{text-align:left}.media-upload-form p.help{margin:0;padding:0}.media-upload-form fieldset{width:100%;border:none;text-align:justify;margin:0 0 1em;padding:0}.image-align-none-label{background:url(../images/align-none.png) center left no-repeat}.image-align-left-label{background:url(../images/align-left.png) center left no-repeat}.image-align-center-label{background:url(../images/align-center.png) center left no-repeat}.image-align-right-label{background:url(../images/align-right.png) center left no-repeat}tr.image-size td{width:460px}tr.image-size div.image-size-item{margin:0 0 5px}#gallery-form .progress,#library-form .progress,.describe.startclosed,.describe.startopen,.insert-gallery{display:none}.media-item .thumbnail{max-width:128px;max-height:128px}thead.media-item-info tr{background-color:transparent}.form-table thead.media-item-info{border:8px solid #fff}abbr.required,span.required{text-decoration:none;border:none}.describe label{display:inline}.describe td.error{padding:2px 8px}.describe td.A1{width:132px}.describe input[type=text],.describe textarea{width:460px;border-width:1px;border-style:solid}#media-upload p.ml-submit{padding:1em 0}#media-upload label.help,#media-upload p.help{font-family:sans-serif;font-style:italic;font-weight:400}#media-upload .ui-sortable .media-item{cursor:move}#media-upload tr.image-size{margin-bottom:1em;height:3em}#media-upload #filter{width:623px}#media-upload #filter .subsubsub{margin:8px 0}#filter .tablenav select{border-style:solid;border-width:1px;padding:2px;vertical-align:top;width:auto}#media-upload .del-attachment{display:none;margin:5px 0}.menu_order{float:left;font-size:11px;margin:8px 10px 0}.menu_order_input{border:1px solid #ddd;font-size:10px;padding:1px;width:23px}.ui-sortable-helper{background-color:#fff;border:1px solid #a0a5aa;opacity:.6;filter:alpha(opacity=60)}#media-upload th.order-head{width:20%;text-align:center}#media-upload th.actions-head{width:25%;text-align:center}#media-upload a.wp-post-thumbnail{margin:0 20px}#media-upload .widefat{border-style:solid solid none}.sorthelper{height:37px;width:623px;display:block}#gallery-settings th.label{width:160px}#gallery-settings #basic th.label{padding:5px 0 5px 5px}#gallery-settings .title,h4.media-sub-title{border-bottom:1px solid #ddd;padding:0 0 3px}#gallery-settings .title{clear:both;font-size:1.6em}h3.media-title{font-size:1.6em}h4.media-sub-title{font-size:1.3em;margin:12px}#gallery-settings .title,h3.media-title,h4.media-sub-title{font-family:Georgia,"Times New Roman",Times,serif;font-weight:400;color:#5A5A5A}#gallery-settings .describe td{vertical-align:middle;height:3em}#gallery-settings .describe th.label{padding-top:.5em;text-align:right}#gallery-settings .describe{padding:5px;width:100%;clear:both;cursor:default;background:#fff}#gallery-settings .describe select{width:15em}#gallery-settings .describe select option,#gallery-settings .describe td{padding:0}#gallery-settings label,#gallery-settings legend{font-size:13px;color:#444;margin-left:15px}#gallery-settings .align .field label{margin:0 3px 0 1em}#gallery-settings p.ml-submit{border-top:1px solid #ddd}#gallery-settings select#columns{width:6em}#sort-buttons{font-size:.8em;margin:3px 0 -8px 25px;text-align:left;max-width:625px}#sort-buttons #asc,#sort-buttons #showall{padding-right:5px}#sort-buttons span{margin-left:25px}p.media-types{margin:0;padding:1em}p.media-types-required-info{padding-top:0}tr.not-image{display:none}table.not-image tr.not-image{display:table-row}table.not-image tr.image-only{display:none}@media print,(-webkit-min-device-pixel-ratio:1.25),(min-resolution:120dpi){.image-align-none-label{background-image:url(../images/align-none-2x.png?ver=20120916);background-size:21px 15px}.image-align-left-label{background-image:url(../images/align-left-2x.png?ver=20120916);background-size:22px 15px}.image-align-center-label{background-image:url(../images/align-center-2x.png?ver=20120916);background-size:21px 15px}.image-align-right-label{background-image:url(../images/align-right-2x.png?ver=20120916);background-size:22px 15px}} Develop2Build (D2B) | Ondernemen in Ontwikkelingslanden

Develop2Build (D2B)

Develop2Build (D2B)

ma, 21/11/2016 - 11:43 | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Mozambique
Develop2Build (D2B) is een Government-to-Government programma. Het steunt overheden in 37 ontwikkelingslanden en opkomende markten bij de ontwikkeling van infrastructurele projecten. Met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

Develop2Build steunt overheden met een  schenking voor studies, die nodig zijn om een infrastructureel project tenderklaar te krijgen. U kunt daarbij denken aan een haalbaarheidsstudie, milieueffectrapportage en/of een conceptueel ontwerp. Develop2Build biedt ook technische ondersteuning en capaciteitsopbouw waar nodig.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert Develop2Build uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Develop2Build is een onderdeel van de Hulp, handel en investeringsagenda. Het doel is om inclusieve economische groei te bevorderen in ontwikkelingslanden.

Projecten

Goede infrastructuur is essentieel voor het functioneren van de economie en de volksgezondheid. Vooral in ontwikkelingslanden. Boeren krijgen meer mogelijkheden om voedsel naar de (lokale) markt te brengen als wegen goed begaanbaar zijn. Goed functionerende watervoorzieningen zijn belangrijk voor toegang tot schoon drinkwater. Schoon en veilig drinkwater zorgt weer voor hogere levensstandaarden.

Develop2Build richt zich dan ook op de ontwikkelingsfase van publieke infrastructuur, die het lokale ondernemingsklimaat verbetert en private sector ontwikkeling stimuleert. Dit doet Develop2Build in de volgende sectoren:

  • Voedselzekerheid
  • Water
  • Klimaat
  • Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR)

Projecten in het kader van Develop2Build moeten aan de hoogste ESIA (Environmental and Social Impact Assessment)-normen voldoen. Dat betekent dat zij een aantoonbaar positief effect hebben op de samenleving en dat nadelige gevolgen voor het milieu beperkt blijven.

Develop2Build is de opvolger van de ontwikkelingsfase van het ORIO-programma. Wanneer een Develop2Build project uitontwikkeld is, kan het medegefinancierd worden met DRIVE. DRIVE is de opvolger van ORIO voor de implementatie en exploitatie van het infrastructurele project. Zo biedt RVO.nl een volledig pakket om goed functionerende projecten voor publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden te stimuleren.

Voorwaarden

Een projectvoorstel komt in aanmerking voor Develop2Build-subsidie als het aan de volgende eisen voldoet:

  • Het infrastructuurproject moet worden uitgevoerd in een van de landen op de landenlijst van Develop2Build.
  • Het infrastructuurproject moet een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de particuliere sector.
  • Het infrastructuurproject moet van toegevoegde waarde zijn voor de markt.
  • Het infrastructuurproject moet aansluiten bij nationale of regionale beleidsdoelstellingen.
  • Het infrastructuurproject moet een positieve bijdrage leveren aan de samenleving in het algemeen, en een economische waarde hebben die groter is dan de kosten.
  • Het infrastructuurproject moet maatschappelijk, economisch en financieel duurzaam zijn.

Let op: Develop2Build is een Government-to-Government programma. U kunt als ondernemer geen aanvraag indienen voor dit programma. Omdat Develop2Build door de overheid wordt gefinancierd, moeten alle projecten worden aanbesteed.

Budget

Develop2Build staat uitsluitend open voor overheden van landen op de landenlijst van Develop2Build. Voor 2015-2016 is een budget beschikbaar van EUR 10 miljoen. Dit budget wordt jaarlijks herzien.

Strategisch plan

RVO.nl werkt jaarlijks een strategisch plan uit voor de inzet van Develop2Build, in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit strategisch plan (pdf) geeft aan waar de focus van RVO.nl in 2016 ligt bij de projectidentificatie. RVO.nl gaat uit van de bestaande projectenportefeuille, actuele beleidsprioriteiten en ontwikkelingen in het kader van andere Nederlandse programma’s en activiteiten op het terrein van de agenda voor hulp, handel en investeringen.

Officiële publicaties

Vaststelling beleidsregels Develop2Build (Staatscourant, 16 juni 2015)
Kamerbrief lancering DRIVE en Develop2Build (16juni 2015)

Contact

Heeft u vragen over het programma, neem dan contact op met een projectadviseur van Team Infrastructuur:
E: D2B@rvo.nl

Klik hier voor de originele url