Aqua for All

Versterkt ideeën en initiatieven die de Base of the Pyramid voorzien van veilig (drink)water en deugdelijke sanitatie.

Aqua for All is een stichting die zich inzet voor de allerarmsten in de wereld. We treden op als connector om geld, middelen en deskundigheid te mobiliseren als een bijdrage aan programma’s voor ontwikkelingssamenwerking. Projecten die Aqua for All ondersteunt kenmerken zich altijd door een focus op water & sanitatie en dragen direct bij aan de Sustainable Development Goals.

Onze drie voornaamste bezigheden zijn: 

- Het koppelen van expertise en financiële middelen vanuit de Nederlandse watersector aan water- en sanitatieprojecten in ontwikkelingslanden.
- Het bouwen van partnerschappen waarin de expertise en middelen van de partners en deelnemers volledig effectief worden benut voor het project.
- Het inhoudelijk versterken en borgen van resultaat en impact van projecten voor partners, financiers en begunstigden door middel van advies en monitoren. Let op: Aqua for All voert zelf geen projecten uit, maar stelt andere partijen in staat om dit te doen. 

 

WHAT WE OFFER YOU

Your company has well-defined objectives – commercially as well as in terms of corporate social responsibility (CSR). Aqua for All helps you reach those objectives in the way which you prefer. Below are some examples.

  • We create structural and long-term solutions tailed to your organisation’s size, to help you empower people in need and diminish diseases and deaths among children.
  • We apply a transparent, cost-efficient and business-like approach, safeguarding low overhead and maintaining a solid juridical and financial structure.
  • We speak your language, having commercial roots in the water sector. And we help you communicate visible results to your stakeholders;
  • We can link your investment to others, following clear and concrete targets and offering you interesting business opportunities.

DUTCH AQUA ACCELERATOR

We offer a unique program supporting companies with knowledge, expertise, networking and co-funding facilities.  We assist with the adaptation of your business models for piloting and in developing a viable market proposition and obtaining necessary proof to get investors on board.

Customized development track for optimal results, flexible to your needs:

  • From proven concept to market entry
  • Combination of seed funding and expertise
  • Co-funding opportunity of € 20 mln; Introduction to impact investors.

Who can participate:
Entrepreneurs with solutions that improve water and sanitation in developing countries. Including creating value along the chain.

For more information check out our website: http://aquaforall.org/dutch-aqua-accelerator/

or contact our expert Saskia Reus:  +31 (0)70 35 19 725.

Stel je vragen aan:

Subsidies en overheidsregelingen, Financiering en krediet, Marktkansen en marktinformatie
Water(beheer) en sanitatie, Financiële en zakelijke dienstverlening, ICT en Communicatie, Afval en recycling