EP-Nuffic

Internationale samenwerking in onderwijs, capaciteitsopbouw en kennisdeling

EP-Nuffic draagt actief bij aan een wereld waarin iedereen profiteert van kennisdeling, o.a. door het uitvoeren van programma's voor internationale samenwerking in het onderwijs en capaciteitsopbouw in 51 ontwikkelingslanden. Capaciteitsopbouw richt zich zowel op het opleiden van individuen als op de versterking van organisaties. Het realiseren van duurzame lokale onderwijs- en trainingscapaciteit is hierbij een belangrijk doel. EP-Nuffic identificeert trainings- en capaciteitsbehoeften in ontwikkelingslanden en koppelt deze aan kennisinstellingen en bedrijven in Nederland. Alle projecten gaan uit van de behoeften in de lokale arbeidsmarkt en de bijdrage aan economische ontwikkeling.

EP-Nuffic beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk, heeft kantoren in 10 landen en onderhoudt nauwe banden met overheden en kennisinstellingen in Nederland en ontwikkelingslanden. Via een database en alumniverenigingen onderhoudt EP-Nuffic contact met 45.000 buitenlanders die in Nederland hebben gestudeerd. Velen daarvan zijn afkomstig uit ontwikkelingslanden. Zij vormen een belangrijke ingang voor het onderhouden of initiëren van samenwerking op tal van terreinen.

 

nieuws en ervaringen

Biowaste reactor

Stel je vragen aan:

Afrika, Azië, Midden Oosten
Human resources en arbeidsmarkt, Samenwerken en partners, Overheidsplannen & - beleid
Onderwijs
Afrika, Malawi
Wet- en regelgeving, Cultuur, Marktkansen en marktinformatie, Overheidsplannen & - beleid
Toerisme, Onderwijs
Benin, Burundi, Ghana
Human resources en arbeidsmarkt, MVO en duurzaamheid, Samenwerken en partners
Water(beheer) en sanitatie, Onderwijs, Gezondheidszorg, Agro & food
Subsidies en overheidsregelingen
Financiële en zakelijke dienstverlening
Latijns Amerika, Bolivia, Colombia, Guatemala, Peru, Afrika, Azië
Human resources en arbeidsmarkt, MVO en duurzaamheid, Samenwerken en partners, Conflictgebieden
Water(beheer) en sanitatie, Onderwijs, Agro & food
Benin, Ethiopië, Kenia, Mali, Niger, Zambia
Human resources en arbeidsmarkt
Onderwijs
Afrika, Azië, Midden Oosten
Marktkansen en marktinformatie, Samenwerken en partners
Mozambique, Zuid-Afrika
Cultuur, MVO en duurzaamheid, Samenwerken en partners, Sociale partners
Mijnbouw, Water(beheer) en sanitatie, Onderwijs, Energie, Agro & food
Indonesië, Vietnam, Jemen, Palestijnse gebieden
Afrika
Subsidies en overheidsregelingen
Onderwijs