Netherlands Water Partnership

Netwerk van 200 Nederlandse watersectorpartijen voor meer impact in het buitenland.

Netherlands Water Partnership (NWP) is hét netwerk voor meer impact in het buitenland. 200 partijen hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat een sterke, samenwerkende watersector tot meer internationale kansen leidt. Nederland is sterk in geïntegreerde oplossingen waar meerdere disciplines voor nodig zijn. Daarom is het netwerk ook zo georganiseerd. 

 

Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s maken deel uit van NWP; van drinkwater tot waterbouw, van sanitatie tot satelliettechnologie. Samenwerking en afstemming vindt meestal plaats in kleinere, regionaal of thematisch gerichte netwerken. Door deze samenwerking kan de Nederlandse watersector complete oplossingen bieden voor internationale watervraagstukken en snel reageren op kansen. Het bestuur van het NWP bestaat uit kopstukken van alle delen van de watersector en vormt het hart van het netwerk. Veel landen hebben inmiddels een water partnership naar Nederlands voorbeeld.

nieuws en ervaringen

Water Tech Fest

Stel je vragen aan:

Zuid-Afrika, Indonesië
Import, export en investeren, Marktkansen en marktinformatie, Subsidies en overheidsregelingen, Wet- en regelgeving
Mijnbouw, Water(beheer) en sanitatie
Marktkansen en marktinformatie, Samenwerken en partners, Subsidies en overheidsregelingen
Agro & food, Bouw en infrastructuur, Mijnbouw, Water(beheer) en sanitatie